ผู้ประสานงานนักลงทุน

ติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 589/23 อาคาร เซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ OF2301 ชั้น 23

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 02-079 – 1118

อีเมล์ : ir@kinggen.co.th